MESTER AKADEMIA
PRE FORBES

Vzdelávacia on-line platforma pre verejnosť

Our involvement:

Definovanie stratégie fungovania platformy, komerčná a komunikačná stratégia projektu, go to market stratégia, návrh jednotlivých edukačných modulov, návrh implemetácie a udržateľnosti projektu, metodika k scenárom pre jednotlivé on-line kurzy

DETI A ARCHITEKTÚRA
PRE EUROARCH

e-learnigový on-line kurz pre žiakov a učiteľov základných škôl. Projekt je realizovaný ako kombinované vzdelávanie s interaktívnymi aktivitami na vyučovaní a mimo školského prostredia.

Our involvement:

Návrh edukačných modulov, návrh implemetácie a udržatelnosti projektu a jeho prepojenie na mimoškolské prostredie, metodika k scenárom, návrh kreatívneho prevedenia, návrh gamification prvkov, design a vizualizácia kurzu.

TATRA BANKA
ON-BOARDING

On-line tréning pre nových zamestnancov a všetkých zamestnancov Tatra banky. Tréning je súčasťou blended vzdelávania adaptačného procesu nových zamestancov.

Our involvement:

Komplexný návrh stratégie a matodiky on-line tréningu s dôrazom na dobrú zapamätateľnosť vedomostí, implementácia gamification prvkov, nastavenie štúdijných plánov, UX a celkové kreatívne prevedenie on-line tréningu.

NEBOJ SA MYSLIEŤ
SPOLUPRÁCI
S DENNÍKOM N

E-learnigový on-line kurz. Projekt je realizovaný v kombinácií s interaktívnymi aktivitami na vyučovaní, ktorého súčasťou je tlačená príloha s obsahom od denníka N. Kurz je určený pre všetky stredné školy s cieľom pomôcť deťom a učiteľom zorientovať sa v téme Kritického myslenia

Our involvement:

Návrh metodiky a implementácie, návrh designu a UX, spôsob fungovania on-line kurzu, komunikačná a komerčná kampaň pre projekt.

KONTAKT

Lucia Lalka

Podjavorinskej 4a

Tel: 0905 249 845

lucia@lalka.sk