KOMPLEXNÉ
DIGITÁLNE
VZDELÁVACIE
KONCEPTY

Ponúkam klientom poradenstvo ako nastaviť, implementovať a rozvíjať  digitálne vzdelávanie a digitalizáciu informácií. Ako úspešne vytvoriť a riadiť multimediálne vzdelávacie projekty. Navrhujem stratégiu fungovania a udržateľnosti edukačných projektov pre konkrétnu oblasť a cieľovú skupinu:

 

Lokalizácia globálnych programov, ako aj riešenia na mieru

 

Inšpiratívne a odvážne nápady pre kreatívne koncepty

 

Komunikačné stratégie a promo kampane pre e-learningové projekty

 

Konzultácie k riadeniu produkčného procesu

 

Stratégie pre implementáciu existujúcich kurzov

PORADENSTVO PRE
EFEKTÍVNE ON-LINE
VZDELÁVANIE
VO FIRME

Riešenie problémov a výziev v oblasti vzdelávania:

Ako efektívne pripraviť e-learningové kurzy pre používateľov

(aké podklady a nástroje použiť)

 

Aké inovatívne metodológie, kreativitu a užívateľské prostredie používať pre vzdelávací obsah

 

Aké technológie využívať pre efektívne on-line vzdelávanie

 

Ako využívať nové formy interaktivity a gamifikácie

 

Ako benefitovať z implementácie „blended learning“ prístupu

do komplexného vzdelávacieho programu

 

Ako motivovať zamestnancov k pozitívnemu vzťahu k e-learningu

PRODUKČNÉ
ZABEZPEČENIE
VZDELÁVACIEHO
PROJEKTU

Kompletné zastrešenie prípravy vzdelávacieho projektu pre akékoľvek odvetvie alebo cieľovú skupinu:

 

Prevzatie zadania

 

Návrh kreatívnej stratégie

 

Produkčný a výrobný proces

 

Implementácia

 

Vyhodnotenie

KONTAKT

Lucia Lalka

Podjavorinskej 4a

Tel: 0905 249 845

lucia@lalka.sk